Információkat jelentetett meg a NAV a két népszerű adózási formával kapcsolatban.

Változások a KATA szabályaiban

A veszélyhelyzeti szabályok alapján változnak a KATA-alanyiság megszűnésének esetei – tájékoztat a NAV.

A veszélyhelyzeti szabályok alapján a 2022. november 1-jét követően keletkezett bevételek esetében a vállalkozó abban az esetben kerül ki a KATA hatálya alól, ha a kifizetőtől származó bevétele az egyéni vállalkozó termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékeként lett számára kifizetve.

Ezzel szemben, az új KATA törvény alapján eddig valamennyi kifizetőtől származó bevétel megalapozta a KATA-alanyiság megszűnését.

A NAV kiemeli, hogy a taxis személyszállításból származó valamennyi bevétel ezek szabályok alól kivételt képez. A kisadózói alanyiság megszüntetését megalapozó bevétel megszerzését 15 napon belül kell a NAV-nak bejelenteni.

A másik, a KATA adózókat érintő változás, hogy mostantól a szabályozás szerint a következők szerint szűnik meg a KATA-alanyiság a már nem főfoglalkozású egyéni vállalkozók esetében.

A másik, a KATA adózókat érintő változás, hogy mostantól a szabályozás szerint a következők szerint szűnik meg a KATA-alanyiság a már nem főfoglalkozású egyéni vállalkozók esetében.

Azok a vállalkozók, akik például heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkeznek, vagy nyugdíjasok, annak a hónapnak az utolsó napjával kerülnek ki a KATA szabályainak hatálya alól, melynek egészében már nem számítanak főfoglalkozásúnak.

Így például, ha a kisadózó október 20. napjától öregségi nyugdíjban részesül, úgy november hónap utolsó napjával szűnik meg KATA-alanyisága, amelyet a következő hónap, azaz ebben az esetben december 15-éig kell a NAV-nak bejelentenie.

A fenti bejelentések elmulasztása, vagy a bejelentésekben helytelen KATA-alanyiság megszűnés időpont megjelölése esetén a NAV határozattal állapítja meg a kisadózói alanyiság megszűnését.

Ekho-könnyítések novemberben is

Novemberben sem kell a kifizetőnek ekhót (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást) fizetnie, illetve a korábban katás egyéni vállalkozók választhatják az ekho szerinti adózást – tájékoztat a NAV.

2022. szeptember és október hónapokban a kifizető mentesült a 13% kifizetői ekho megfizetése alól.

A hatályos veszélyhelyzeti intézkedések alapján ez a mentesség november hónapban is fennáll.

Emellett, az Ekho tv. rendelkezéseitől eltérően, 2022-ben akkor is választható az eszerint történő adózás, ha a magánszemély korábban KATA alanya volt.

Fontos, hogy az ekho adózás csak bizonyos tevékenységek esetén, bizonyos foglalkozások művelői számára elérhető (főként művészet, sport, média területén), akik alkotó jelleggel vesznek részt a mű, művek elkészítésében, valamint a sport területén azok számára, akik megfelelnek az előírt többletfeltételeknek.

Forrás: ado.hu